Warning: include(head.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/47091/virtual/www/src/firemniSoftware.php on line 5

Warning: include(head.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/47091/virtual/www/src/firemniSoftware.php on line 5

Warning: include(): Failed opening 'head.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/47091/virtual') in /data/web/virtuals/47091/virtual/www/src/firemniSoftware.php on line 5

Warning: include_once(sablona.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/47091/virtual/www/src/firemniSoftware.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening 'sablona.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/47091/virtual') in /data/web/virtuals/47091/virtual/www/src/firemniSoftware.php on line 22
Komu je určen?
Tvorba firemního softwaru je vhodná zejména pro prostředí společností s požadavkem zvýšit kvalitu a efektivitu práce. Jedná se většinou o řešení tzv. „ušité na míru“ zaměřené na problematické resp. potřebné oblasti definované společně se zákazníkem. Komplexnější varianta je případně i tvorba resp. nasazení specializovaného nebo ERP informačního systému, který reaguje na definované potřeby zákazníka.
Zaměstnavatel
Zaměstnavateli přináší využití softwarových služeb zvýšenou efektivitu v činnostech jeho firmy. Získává vyšší přehled nad firemními procesy, souběžně se zlepšuje i organizace činností, pro které je konkrétní softwarová aplickace utvořena. Výsledkem je optimalizace činnosti firmy, zvýšení pracovního komfortu a v konečném důsleku úspora nákladů.
Software
Na míru vytvořený software efektivně zajišťuje datovou komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, lepší organizaci a přehled nad řešenými oblastmi a také datovotu bezpečnost. Kvalitní software tvoří stabilní firemní páteř s varabilními možnosti modifikací a rozšíření dle potřeb a rozvoje firmy.
Zaměstnanec
Zaměstnanci získávají po nasazení a zvládnutí nutných softwarových úkonů silný nástroj pro maximální efektivitu v odváděné práci. Důsledkem je potom vzrůstající prosperita a spokojenost celé firmy i jejích zákazníků.
Hlavní přínos
Pro dosažení maximálního efektu nasazení softwarových aplikací je potřebné ve spolupráci dodatele a klienta přesně analyzovat potřeby klienta v konkirétních oblastech jako podklad pro vhodně zvolené řešení. Tvorba a implementace takových řešení je potom hlavním přínosem pro klienta, zejména v rovině zvýšené efektivity a spokojeností jeho zaměstnanců i zákazníků.
X
Poptávkový formulář
Jméno:
Příjmení:
Název společnosti:
Adresa společnosti:
Typ stránek:
Poznámka: